Lely

Wat is Lely?

Lely is een systeem om leden van muziekgezelschappen te beheren. De naam is een verbastering van ledenlijst.

Lely weet van personalia (naam, adres, email etc), van instrumenten en van projecten. Bovendien is het makkelijk te configureren zodat er meer informatie ingestopt kan worden.

Waarom Lely?

Er zijn veel clubjes die het beheer van hun ledenlijsten doen met excel-bestandjes, die dan circuleren tussen de bestuursleden. Dat geeft problemen, want iedereen verandert wel eens wat (iemand is verhuisd), een ander verandert wat anders (iemand heeft een nieuw email-adres), en voor je het weet heb je allemaal verschillende versies die elk op hun eigen manier fout zijn.

Lely is een web-applicatie. Het grote voordeel van een web-applicatie is dat alle informatie op één plek staat. Er zijn geen versies meer. De waarheid staat in de database, die op de web server van het muziekgezelschap draait. Je kan bestuursleden authoriseren om wijzigingen in de lijsten aan te brengen, en gewone leden kunnen geauthoriseerd worden zodat ze alleen de ledenlijsten van individuele projecten kunnen raadplegen.

Het is ook mogelijk om niet-leden in Lely op te nemen, die interessant zijn omdat ze bijvoorbeeld een gezocht instrument spelen. Ze komen dan niet voor in project-ledenlijsten, en alleen de bestuursleden kunnen hun gegevens raadplegen. Hiermee komt Lely ook in de plaats van bel-lijsten.

Hoe is Lely gemaakt?

Lely is geschreven in PHP en MySQL. Om Lely te kunnen gebruiken, heb je een web server met support voor PHP en MySQL nodig. Alle web servers hebben dat (op misschien eentje in Baluchistan na).

Hoe gaat Lely om met privacy-gevoelige informatie?

Personalia is privacy-gevoelige informatie. Lely schermt die informatie af met gebruikersnaam/wachtwoord-combinaties, zodat deze informatie niet onbeschermd op het web staat. De toegang tot project-ledenlijsten kan met PHP-authenticatie gebeuren of met .htaccess (beschermde directories). Dat laatste maakt integratie met al bestaande alleen-voor-leden-afdelingen makkelijk. Het beheersgedeelte wordt apart afgeschermd, met PHP-authenticatie.

Kan ik eerst eens rustig met Lely spelen?

Ja, op dit moment (juli 2009) draait er een publiek toegankelijke ledenadministratie met nep-gegevens. Hier kan vrijelijk met het systeem gespeeld worden. Ook het beheersgedeelte is toegankelijk, de toegangsgegevens staan vermeld.

Hoe installeer ik Lely?

Copyright van Lely

Lely gebruikt de
GNU Affero General Public Licence. Deze licence staat gebruik vrijelijk toe, maar heeft twee strenge beperkingen:

Support

Lely is een open-source-project. Op dit moment is er één ontwikkelaar, Rutger Hofman. Met makkelijke vragen, evaluatie wat (on)handig is in de practijk en bug reports kan je hem benaderen: . Je kan ook je moeilijke vragen, verzoeken om uitbreidingen etc. tot hem richten, maar dan zal je moeten afwachten of hij tijd en zin (of geldnood) heeft.

Status

Op dit moment heeft Lely versie-nummer 0.90. Er wordt hard gewerkt aan versie 1.0, de eerste stabiele release. Bug reports en evaluatie zijn zeer welkom.